TKM och akupunktur mot infertilitet

Ofrivillig barnlöshet – manlig infertilitet kan behandlas

Som vid varje behandling med kinesisk medicin, TKM (Traditionell kinesisk medicin) krävs först en individuell och kvalificerad diagnos för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Varje individs bakomliggande orsaker varierar. Både kvinnlig och manlig infertilitet kan behandlas och förbättras. 

TKM och akupunktur mot infertilitet.

Behandlingen går till på liknande sätt som vid annan akupunkturbehandling. Jag planerar behandlingsstrategin efter individuell TKM diagnos. Jag tar hänsyn till helheten och syftar till att balansera och förstärka hälsan med avseende på fertiliteten. Behandlingen förutsätter dessutom att det finns en fullständig diagnos inom skolmedicinen.

Du kan själv påverka processen vilket gör skillnad för resultatet vid ofrivillig barnlöshet.

Det viktigaste är att hitta orsaken till ditt specifika fertilitetsproblem. Behandlingen med akupunktur och kinesiska örter anpassas sedan efter ditt individuella behov. En annan viktig del är tips och vägledning relaterade till din livsstil som tex kost och näring, sömn, avslappning och motion. Både kvinnlig och manlig infertilitet kan behandlas.

Ofrivillig barnlöshet

Skapa balans i komplexa rytmer – med akupunktur

Behandlingsstrategin är individuell. Akupunkturbehandlingen skiljer sig från IVF (in vitro fertilisering) eller insemination genom att ta hänsyn till det som är orsaken till ditt specifika fertilitetsproblem. 

Akupunktur och kinesiska örter utgör huvudsakliga behandlingen. En annan viktig del utgörs av olika tips och vägledning relaterad till din livsstil som till exempel kost och näring, sömn, avslappning, motion. Du kan alltså själv påverka din process vilket kan göra stor skillnad för resultatet.

Enligt min långa kliniska erfarenhet kan även kvinnor med flera misslyckade IVF försök ofta få effektiv hjälp med kinesisk medicin.


Du väljer själv om du vill:

 • behandlas med akupunktur i samband med en IVF behandling 
 • behandlas med akupunktur innan, under och efter en IVF behandling eller 
 • prova kinesisk medicinsk behandling i sig 

Kvinnlig infertilitet

TKM och Akupunktur
mot ofrivillig barnlöshet

Efter att jag tagit del av den skolmedicinska diagnosen, betraktar jag ditt problem från ett kinesisk medicinskt perspektiv. Behandlingen du får är alltid anpassad efter dig.

Alla viktiga funktioner i kroppen är inblandade i processen att bli med barn och under graviditeten. Olika kvinnor med samma skolmedicinska diagnos, låt oss säga ingen ägglossning, har också olika kroppskonstitutioner, olika tidigare sjukdomar, olika stressnivåer i livet och olika ålder.

Att ta hänsyn till dessa faktorer är avgörande för behandlingen. Utifrån detta startar din behandling och anpassas kontinuerligt efter din utveckling. 

Kinesisk akupunktur erbjuder kvalificerad hjälp vid kvinnans olika fertilitetsproblem och dess bakomliggande faktorer som:

 • ofrivillig barnlöshet
 • åldersrelaterad infertilitet, låg äggreserv, låga AMH-värden, försämrad äggkvalitet
 • tidiga missfall, upprepade missfall
 • polycystiskt ovarialsyndrom, pcos
 • amenorré (ingen mens), ingen ägglossning
 • obalanser i menscykeln: kort, lång eller oregelbunden menscykel, för stora/för små mensblödningar, mensvärk, premenstruellt syndrom (PMS), med mera
 • endometrios, cystor, myomer

Kvinnlig infertilitet

Akupunktur och IVF – vilken hjälp kan man förvänta sig?

De kvinnor som söker hjälp har ofta en rad misslyckade IVF behandlingar bakom sig eller en pågående eller planerad ny IVF behandling. Åldersspannet är stort. Med kinesisk medicin stärks reproduktionssystemet även vid något högre ålder. 

Många kvinnor visar inte något organiskt eller hormonellt fel men har ändå inte kunnat bli med barn. Medan andra söker denna form av behandling för att optimera sin hälsa inför en planerad graviditet.

För flera kvinnor räcker det inte med en standardbehandling utan de kan behöva en, från kinesisk medicinsk synpunkt, individualiserad behandling innan de går på IVF. Det kan även vara aktuellt med en individualiserad behandling som ett alternativ till IVF.

Även bakterier eller virus som finns kvar i kroppen ligger ibland bakom vissa fall av infertilitet, t ex när allt ser bra ut men man blir ändå inte gravid, man får upprepade missfall, man har myom eller besvärlig endometrios. 

 I sådana fall använder jag en metod kallad Medicinsk biomagnetism eller Det biomagnetiska paret som en del av patientens behandlingsprogram. Denna terapimetod hjälper till att identifiera och avlägsna skadliga mikroorganismer och kroppen kan då fullborda läkningsprocessen. Se vidare: Medicinsk biomagnetism

 

Syftet med akupunkturbehandlingen under IVF är att:

 • stimulera blodgenomströmningen till äggstockarna och livmodern och skapa en lämplig miljö för implantation
 • slappna av livmodern så att den blir mer mottaglig för det fertiliserade embryot

Förutom standardbehandlingen kan en kvalificerad akupunkturbehandling hjälpa till att:

 • reducera risk för överstimulering
 • minimera en del biverkningar och toxicitet orsakad av IVF-hormoner

Manlig infertilitet

Både kvinnlig och manlig infertilitet kan behandlas.

Manlig infertilitet

Pappa med sovande barn i sin famn. Både kvinnlig och manlig infertilitet kan behandlas

Att undersöka produktionen av spermier underlättar hela processen

Statistiken visar att hos ofrivilligt barnlösa par ligger orsaken i cirka hälften av fallen hos kvinnan och i hälften av fallen beror barnlösheten på mannens fertilitetsproblem.

När det gäller manlig fertilitet erbjuder skolmedicinen i dagens läge ingen direkt hjälp till män för att öka sin fertilitet. När mannen har ett mindre antal dugliga spermier är det vanligt att kvinnan utsätts för en kraftig hormonell manipulation för att genomgå IVF-försök eller insemination. När sådana försök inte leder till positivt resultat blir spermadonation den enda tillgängliga lösningen inom skolmedicinen.

Akupunktur och kinesiska örter kan bland annat öka produktionen av spermier

Kinesisk medicin erbjuder er en mindre plågsam och mer effektiv behandling och dig själv en lösning på ditt eget fertilitetsproblem. Du kan förvänta dig en riktig förbättring i spermieproduktion, spermiestruktur, spermierörlighet samt en normalisering av sädesvätskan.

Behandlingen med akupunktur och kinesiska örter kan öka spermiemängden, spermiernas rörlighet, förbättra spermiernas utseende (morfologi) och ge dig hjälp vid andra problem som ofta medföljer infertiliteten. Till exempel hög stress, depression eller sömnlöshet. Kinesisk medicin kan bidra till att ditt hormonsystem återhämtar sig och att din kropp blir friskare och starkare.  Ofta är infertiliteten relaterad till mindre obalanser i ett mycket komplext biologiskt system.

När mannen har fått en diagnos

Med kvalificerad kinesisk medicinsk behandling kan din spermieproduktion normaliseras och du kan få hjälp vid följande skolmedicinska diagnoser:

 • för få spermier (oligospermi); varikocele/pungåderbråck: ett alternativ till kirurgi som är både mindre invasiv och effektivare
 • fel spermiestruktur (fel i spermiemorfologin)
 • låg spermierörlighet
 • problem med sädesvätskan

Sådana former av infertilitet innebär inte att du inte kan bli fertil och kinesisk medicin har mycket långvarig erfarenhet av att behandla sådana problem med hjälp av en kombination av akupunktur och örtblandningar. Avsaknad av spermier (azoospermi) är dock betydligt svårare att behandla.

Manlig infertilitet

Hur går behandlingen för ökad fertilitet till?

Pappa med fru och bebis i bärsele ute i naturen

Som vid varje behandling med kinesisk medicin krävs först en individuell och kvalificerad utvärdering för att skapa de bästa chanserna att lyckas. Varje individs bakomliggande orsaker varierar.

Behandlingen går till på liknande sätt som vid annan akupunkturbehandling. Jag planerar behandlingsstrategin efter individuell TCM-Undersökning. Jag tar hänsyn till helheten och syftar till att balansera och förstärka din hälsa med avseende på fertiliteten. Behandlingen förutsätter dessutom att du har genomgått en lämplig undersökning och fått en fullständig diagnos inom skolmedicinen.

Viktigt att fullfölja akupunkturbehandlingen

Det tar ca 72–74 dagar för de nya spermier som föds varje dygn att mogna och man kan självklart inte förvänta sig resultat innan dess.

Jag har, av erfarenheter i min praktik, kunnat konstatera att resultatet oftast är positivt förutsatt att man fullföljer hela behandlingen.

Även om den spermieproduktion som anses ”normal” inom skolmedicinen ligger mellan 20–100 miljoner spermier/cc, kan det faktum att man ligger nära den nedre gränsen leda till underfertilitet hos många par. Därför rekommenderar jag ibland mina kvinnliga patienter, som söker för ofrivillig barnlöshet, att föreslå sina män att prova akupunkturbehandling. Detta kan förbättra förutsättningarna för graviditet betydligt.

Rulla till toppen