Om Susana Quintela

Mitt intresse för kinesisk medicin och dess filosofi sträcker sig flera årtionden tillbaka

Susana Quintela – Diplomerad akupunktör och specialist på fertilitet

Mitt val att ägna mig åt Traditionell kinesisk medicin är djupt påverkat av min egen erfarenhet. Det var i början av 90-talet, då jag själv gick igenom en kinesisk medicinsk behandling, som jag fick uppleva de läkande och transformativa effekterna som TKM har på kropp, sinne och själ.

Det ledde till att jag ändrade min yrkesinriktning och har studerat Traditionell kinesisk medicin under många år. Denna medicinska metod ser den mänskliga kroppen som en organisk helhet och verkar förebyggande, läkande, förstärkande och återbildande. En tusenårig medicin som är baserad på systematisk observation och studie av människolivets lagar och sökandet efter att befrämja hälsa och nå ökad livskvalitet. 

Akupunktur mot infertilitet

Jag är specialiserad på akupunktur mot infertilitet – både manlig och kvinnlig. Min personliga erfarenhet av TKM och att kunna hjälpa andra, se just detta hända framför mina ögon, i min dagliga praktik när jag behandlar varje patient, är min drivkraft och min inspiration.

Susana Quintela

Diplomerad akupunktör och specialist på infertilitet

Utbildning

Utbildningar och auktorisationer

 • Medlem i Svenska Akupunkturförbundet, Traditionell Kinesisk Medicin, TKM (TCM)
 • Innehar KAMs auktorisation och kvalitetssäkring (Kommittén för Alternativmedicin)
 • Diplomerad akupunktör enligt Traditionell kinesisk medicin (5 års grundutbildning)
 • Diplomerad i kinesisk örtlära, Qigong instruktör
 • Flera års träning i kroppsorienterade terapier
 • Sjukhuspraktik i Kina, Rui Jin Hospital, Shanghai No.2 Medical University, Shanghai
 • Vidareutbildning vid Jinagxi University, Nanchang, Kina
 • Advanced Training for Infertility Specialization
 • Treatment of Infertility with Traditional Chinese Medicine
 • Improving Men’s Sexual Health and Reproductive Function with Chinese Medicine
 • Diplomerad i Medicinsk Biomagnetism enligt Dr Isaac Goiz metoden
 • Fil. kand. i filosofi
 • Fil. kand. och Fil. lic. i ekonomisk historia
Susana Quintela specialiserad på akupunktur mot infertilitet
Rulla till toppen