Manlig infertilitet

Statistiken visar att hos ofrivilligt barnlösa par ligger orsaken i ca hälften av fallen hos kvinnan och i hälften av fallen beror barnlösheten på mannens fertilitetsproblem. Skolmedicinen erbjuder män i dagens läge ingen direkt hjälp för att öka sin fertilitet. Eftersom dessa män har ett mindre antal dugliga spermier är det i sådana fall vanligt att kvinnan utsätts för en kraftig hormonell manipulation för att genomgå IVF-försök eller insemination. När sådana försök inte leder till positivt resultat blir spermiedonation den enda tillgängliga lösningen inom skolmedicinen.

Vad erbjuder kinesisk medicin i stället?

Kinesisk medicin erbjuder paret ett mindre plågsamt och effektivt alternativ och dig själv en lösning på ditt eget fertilitetsproblem. Du kan förvänta dig en riktig förbättring i spermie-produktion, spermiestruktur, spermierörlighet samt en normalisering av sädesvätskan.

Behandlingen med akupunktur och kinesiska örter kan öka spermiemängden och -rörlighet, kan förbättra spermiernas utseende (morfologi), samt ge dig hjälp vid andra problem som ofta medföljer infertiliteten som hög stress, depression eller sömnlöshet. Kinesisk medicin kan bidra till att ditt hormonsystem återhämtas och regleras och att din kropp blir friskare och starkare. Ofta är infertiliteten relaterad till mindre obalanser i ett mycket komplext biologiskt system.

Rulla till toppen