När kan du få hjälp med kinesisk medicin?

Med kvalificerad kinesisk medicinsk behandling kan din spermieproduktion normaliseras och du kan få hjälp vid följande skolmedicinska diagnoser:

  • för få spermier (oligospermi); varikocele/pungåderbråck: ett alternativ till kirurgi som är både mindre invasiv och effektivare
  • fel spermiestruktur (fel i spermiemorfologin)
  • låg spermierörlighet
  • problem med sädesvätskan

Sådana former av infertilitet innebär inte att du inte kan bli fertil och kinesisk medicin har mycket långvarig erfarenhet av att behandla sådana problem med hjälp av en kombination av akupunktur och örtblandningar. Avsaknad av spermier (azoospermi) är dock betydligt svårare att behandla.

Hur går behandlingen till?

Som vid varje behandling med kinesisk medicin krävs först en individuell och kvalificerad diagnos för att skapa de bästa chanserna att lyckas. Varje individs bakomliggande orsaker varierar.

Behandlingen går till på liknande sätt som vid annan akupunkturbehandling. Jag planerar behandlingsstrategin efter individuell TCM-diagnos. Jag tar hänsyn till helheten och syftar till att balansera och förstärka din hälsa med avseende på fertiliteten. Behandlingen förutsätter dessutom att du har genomgått en lämplig undersökning och fått en fullständig diagnos inom skolmedicinen.

Viktiga faktorer att tänka på:

Det tar ca 72-74 dagar för de nya spermier som föds varje dygn att mogna och man kan självklart inte förvänta sig resultat innan dess.
Jag har av erfarenheter i min praktik kunnat konstatera att behandlingsresultatet oftast är positivt förutsatt att man följer hela behandlingen.
Även om den spermieproduktion som anses ”normal” inom skolmedicinen ligger mellan 20-100 miljoner spermier/cc kan det faktum att man ligger nära den nedre gränsen leda till underfertilitet hos många par. Därför rekommenderar jag ibland mina kvinnliga patienter som söker för barnlöshetsproblem att föreslå sina män att prova akupunkturbehandling några gånger. Detta kan förbättra graviditetsförutsättningarna betydligt.

Rulla till toppen